Ένα στα τέσσερα παιδιά σχολικής ηλικίας έχουν προβλήματα όρασης!

Τα προβλήματα όρασης μπορεί να διαταράξουν τις σχολικές επιδόσεις των παιδιών και να έχουν συνέπειες που επιμένουν στον χρόνο.
Μελέτες έχουν δείξει ότι το περίπου 80% όσων μαθαίνει το παιδί στο σχολείο αποκτάται με την όραση και επομένως οποιαδήποτε διαταραχή της όρασης μπορεί να αποδειχθεί επιζήμια.
Κατά συνέπεια είναι πολύ σημαντικό να γίνεται προληπτικός έλεγχος της όρασης κάθε χρόνο πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ώστε να αντιμετωπιστεί εγκαίρως οποιοδήποτε δυνητικό εμπόδιο στην επιτυχία και την ευεξία του παιδιού στο σχολείο. Ας μην ξεχνάμε ότι τα περισσότερα οφθαλμολογικά προβλήματα στα παιδιά είναι αντιμετωπίσιμα, αν διαγνωστούν εγκαίρως.

8d9a8ec0bd374f0b23bbb5cdbee0277aKEC-80-percent-of-learning-visual-Kingsway-Eye-Care-Web

FacebookTwitterGoogle+Share

Comments are closed