Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια

Η Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια (Δ.Α.) αποτελεί μια από τις κυριώτερες αιτίες τύφλωσης και  αποτελεί, από τη στιγμή που θα ξεκινήσει, μια προοδευτική αγγειοπάθεια. Η εμφάνισή της σχετίζεται αφ’ ενός με τη μη έγκαιρη ή ανεπαρκή ρύθμιση του διαβήτη και αφ’ ετέρου με τη χρονική διάρκεια και το είδος του, σε συνδυασμό πάντοτε με την αντοχή των αγγείων του ασθενή. Aποτελεί παγκοσμίως μια ιδιαίτερα συχνή αιτία τυφλότητας.

Εφ’ όσον διαγνωσθεί η Δ.Α. συνιστάται άμεσος φλουοροαγγειογραφικός έλεγχος ώστε να διαπιστωθεί η σοβαρότητά της και, ανάλογα με αυτήν, είτε άμεση εφαρμογή Laser είτε αναμονή και επανέλεγχος σε σύντομο χρονικό διάστημα.

diabitiki amfiblistriopatheia

Δεν υπάρχουν πρώιμα συμπτώματα γι αυτό και κάθε διαβητικός οφείλει να εξετάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τον οφθαλμίατρό του. Η εξελικτική της πορεία μπορεί να επιβραδυνθεί ή και να ανακοπεί μόνο με την εφαρμογή ακτίνων Argon Laser στον αμφιβληστροειδή. Μια έγκαιρη διάγνωση με παράλληλη εφαρμογή Argon Laser μπορεί να αναστείλει την εξέλιξη της πάθησης και να επιτρέψει, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, απρόσκοπτη όραση στον ασθενή.

Το Argon Laser αποτελεί ένα σπουδαίο και αναντικατάστατο όπλο στην αντιμετώπιση της Δ.Α. Κατευθύνουμε και εφαρμόζουμε μια δέσμη πράσινου ή κυανοπράσινου μονοχρωματικού φωτός, της οποίας μπορούμε να τροποποιήσουμε όπως θέλουμε το εύρος, την ένταση και τη χρονική διάρκεια, στα σημεία που πάσχουν. Έτσι καταστρέφουμε της βλάβες επιλεκτικά και διακόπτουμε την αναδραστική τους επέκταση σε παρακείμενα σημεία του αμφιβληστροειδή.

diabitiki amfiblistriopathia

Εκτός από το Argon Laser, υπάρχουν σήμερα θεραπευτικές προτάσεις που μπορεί να μην θεραπεύουν αυτό καθ’ εαυτό το πρόβλημα, μπορούν ωστόσο να βελτιώσουν σημαντικά το συνυπάρχον οίδημα του αμφιβληστροειδούς και έτσι να καταστήσουν την εφαρμογή του Laser αποτελεσματικότερη. Αυτές οι νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις συνίστανται στην ενδοϋαλοειδική έγχυση ειδικών φαρμάκων σύμφωνα πάντα με τη γνώμη του θεράποντα ιατρού.

Θα πρέπει να τονισθεί στους ασθενείς να επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα τον Οφθαλμίατρό τους και να ρυθμίζουν, με ιδιαίτερη προσοχή, το επίπεδο του σακχάρου στο αίμα τους. Έτσι προλαβαίνουμε τυχόν εξελίξεις και μπορούμε να διατηρήσουμε την όρασή τους, για πολλά χρόνια, σε ικανοποιητικό επίπεδο.

FacebookTwitterGoogle+Share

Comments are closed