Δικαίωμα συνταγογράφησης ΓΥΑΛΙΩΝ και οφθαλμολογικών φαρμάκων έχουν ΟΛΟΙ οι οφθαλμίατροι.

Δικαίωμα συνταγογράφησης ΓΥΑΛΙΩΝ και οφθαλμολογικών φαρμάκων έχουν ΟΛΟΙ οι οφθαλμίατροι.

ΚΑΙ αυτοί που ΔΕΝ έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ.

Για τα γυαλιά αυτό πρακτικά σημαίνει ότι παίρνοντας τη συνταγή από τον οφθαλμίατρο της επιλογής σας, την υποβάλετε απευθείας στο ταμείο σας για την απόδοση της δαπάνης. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κάλυψη της δαπάνης για γυαλιά οράσεως, αναφέρονται σε εγκύκλιο του προέδρου του ΕΟΠΥΥ κ. Λευτέρη Παπαγεωργόπουλου.

dikaioma-syntagografisis

Για να τους επιστραφούν τα ποσά που δικαιούνται, οι ασφαλισμένοι πρέπει να υποβάλουν στον Οργανισμό τα εξής:

Ιατρική γνωμάτευση οφθαλμιάτρου του ΕΟΠΥΥ, του ΕΣΥ, πανεπιστημιακού ή στρατιωτικού νοσοκομείου.

Η γνωμάτευση μπορεί να έχει εκδοθεί και από συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ οφθαλμίατρο ή πιστοποιημένο στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Σε αυτή θα αναφέρεται η πάθηση, οι μετρήσεις οπτικής οξύτητας των οφθαλμών και το είδος του απαιτούμενου είδους (γυαλιά οράσεως ή φακοί επαφής ή κερατοκωνικός φακός).

Επί της ιατρικής γνωμάτευσης απαιτείται έγκριση ελεγκτή ιατρού. Η έγκριση του ελεγκτή πρέπει να γίνεται εντός 15 ημερών από την ημερομηνία χορήγησής της, η δε εκτέλεση αυτής εντός ενός 30 ημερών από την ημερομηνία έγκρισης του ελεγκτή ιατρού.

Απόδειξη πώλησης από το μηχανογραφικό σύστημα του καταστήματος οπτικών ή από φορολογική ταμειακή μηχανή, στην οποία θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου και θα περιγράφεται το χορηγούμενο είδος.

Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί απόδειξη πώλησης από ταμειακήμηχανή, όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα αναγραφής του ονοματεπώνυμου του ασφαλισμένου, τότε θα υποβάλλεται συμπληρωματικά της απόδειξης ταμειακής μηχανής και απόδειξη πώλησης από αθεώρητο μπλοκ του οπτικού.

Βεβαίωση του οπτικού με τη σφραγίδα και την υπογραφή του, στην οποία θα βεβαιώνει ότι εκτέλεσε επακριβώς την ιατρική γνωμάτευση του συγκεκριμένου ιατρού οφθαλμιάτρου, που εκδόθηκε τη συγκεκριμένη ημερομηνία, με την επισήμανση ότι το χορηγούμενο είδος φέρει πιστοποίηση καταλληλότητας CE.

Οι ασφαλισμένοι των ενταχθέντων στον ΕΟΠΥΥ φορέων, πλην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα υποβάλλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΥΠΑΔ), από τις οποίες θα γίνεται και η εκκαθάριση και απόδοση των αναφερόμενων ποσών.

Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά στα Τμήματα Παροχών από τα οποία εξυπηρετούνταν μέχρι σήμερα.

Ποσά

Οι ασφαλισμένοι δικαιούνται να ανανεώνουν τα γυαλιά τους κάθε τέσσερα χρόνια και τουςφακούς επαφής τους κάθε δύο χρόνια. Δεν χορηγούνται γυαλιά και φακοί συγχρόνως.

Σε παιδιά έως 12 ετών, καλύπτονται γυαλιά ασφαλείας (άθραυστα) κάθε δύο έτη.

Το μέγιστο ποσό αποζημίωσης για γυαλιά (κρύσταλλα και σκελετός) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100 ευρώ και για κάθε φακό επαφής τα 25 ευρώ.

Επίσης, προβλέπονται για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας γυαλιά για τους ασφαλισμένους άνω των 40 ετών, όχι όμως δύο ζευγάρια (ένα μυωπίας και ένα πρεσβυωπίας).

FacebookTwitterGoogle+Share

Comments are closed