12η Ιουλίου : Παγκόσμια ημέρα ετεροχρωμίας!

Η ετεροχρωμία είναι η κατάσταση κατά την οποία το χρώμα της ίριδας του ενός ματιού είναι διαφορετικό από το χρώμα της ίριδας του άλλου.Η ετεροχρωμία, είτε ολική, είτε μερική, είναι αποτέλεσμα διαφορετικής, (πυκνότερης ή ελλιπέστερης) συγκέντρωσης μελανίνης στην ίριδα του ματιού και οφείλεται σε γονιδιακή κληρονομικότητα ή προκαλείται από ασθένεια ή τραυματισμό.

53267e58-166c-4117-a39c-9249f2e33ed8

FacebookTwitterGoogle+Share

Comments are closed