Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΥΩΠΙΑΣ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ?

Η συχνότητα της μυωπίας και της υψηλής μυωπίας βρίσκεται σε άνοδο σε όλο τον κόσμο. Πρόσφατες εργασίες από το Brien Holden Vision Institute εκτιμούν ότι μέχρι το 2050, 5 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα είναι μύωπες και 1 δις υψηλοί μύωπες. Αυτό μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο σχεδιασμό ολοκληρωμένων υπηρεσιών για τη φροντίδα των ματιών, συμπεριλαμβανομένων των διαθλαστικών υπηρεσιών , όπως τα γυαλιά και τους φακούς επαφής για τη διόρθωση και την επιβράδυνση της εξέλιξης της μυωπίας. Οπτικές και περιβαλλοντικές παρεμβάσεις μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη των οφθαλμικών επιπλοκών καθώς και να βελτιώσουν την διαχείριση του κόστους της μυωπίας.
Η στροφή προς τη μυωπία υπήρξε ραγδαία σε ορισμένα μέρη του κόσμου, όπως οι ΗΠΑ, όπου η συχνότητα της μυωπίας αυξήθηκε από 26% σε 42% από το 1972 έως το 2004. Στη Σιγκαπούρη, η συχνότητα της μυωπίας ήταν 47% σε ενήλικες άνω των 20 και 26% σε ενήλικες άνω των 50.
Οι παράγοντες που ευθύνονται για την εμφάνιση και εξέλιξη της μυωπίας είναι τόσο περιβαλλοντικοί όσο και γενετικοί, αν και πιστεύετε ότι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες μπορούν να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο στην ταχεία αύξηση του επιπολασμού της μυωπίας. Ένας τρόπος ζωής που βασίζεται σε σχεδόν αποκλειστικές δραστηριότητες σε εσωτερικούς χώρους και εργασία σε κοντινές αποστάσεις σε συνδυασμό με λιγότερο χρόνο σε εξωτερικούς χώρους είναι σημαντικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην αύξηση της μυωπίας.

glasses
Πάνω σε αυτό το γεγονός στηρίζονται οι παρεμβάσεις στην επιβράδυνση της εξέλιξης της μυωπίας. Οπτικές παρεμβάσεις που φαίνεται να επιβραδύνουν την πρόοδο της μυωπίας περιλαμβάνουν την ορθοκερατολογία (μείωση από 30% έως 57%), τους πολυεστιακούς μαλακούς φακούς επαφής (25% έως 72%) και τους διπλοεστιακούς φακούς (39% σε 51%). Η αύξηση των δραστηριοτήτων σε εξωτερικούς χώρους μείωσε επιτυχώς τον αριθμό των νέων περιπτώσεων της μυωπίας έως και κατά 50% και μπορεί να καθυστερήσει αποτελεσματικά την έναρξη της μυωπίας, αλλά η ικανότητά της να επιβραδύνει το ρυθμό εξέλιξης της μυωπίας δεν είναι κλινικά σημαντική. Υπάρχουν και ορισμένες φαρμακευτικές προσεγγίσεις με ενθαρρυντικά αποτελέσματα , όπως η ατροπίνη σε χαμηλή δόση (0,01%) που προκαλεί επιβράδυνση της προόδου της μυωπίας κατά σχεδόν 59%.Οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της χρήσης της ατροπίνης όμως δεν είναι ακόμη σαφείς.
Είναι απαραίτητη μια αποτελεσματική στρατηγική διαχείρισης της μυωπίας που συνδυάζει τις ανάγκες του ατόμου με βάση το προφίλ κινδύνου τους (για παράδειγμα την ηλικία, τον τρόπο ζωής, το οικογενειακό ιστορικό), και η εύρεση της κατάλληλης παρέμβασης, οπτικής ή περιβαλλοντικής, για να μειωθεί το βάρος της μυωπίας, τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Αναμένεται η έκθεση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η οποία θα παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση της μυωπίας για τις κυβερνήσεις, τη βιομηχανία, τους εργαζόμενους της υγειονομικής περίθαλψης, και τους επαγγελματίες.
Πηγή : JONG M., SANKARIDURG P., NAIDOO K., Myopia: A public health crisis in waiting, Points de Vue, International Review of Ophthalmic Optics, www.pointsdevue.com, September 2016

FacebookTwitterGoogle+Share

Comments are closed